Wspieramy rozwój infrastruktury zeroemisyjnej w Polsce – Budimex Mobility z dofinansowaniem od NFOŚiGW

Wspieramy rozwój infrastruktury zeroemisyjnej w Polsce – Budimex Mobility z dofinansowaniem od NFOŚiGW

Wspieramy rozwój infrastruktury zeroemisyjnej w Polsce – Budimex Mobility z dofinansowaniem od NFOŚiGW

2024-02-09

Rozwój infrastruktury wspierającej elektromobilność w Polsce nabiera tempa dzięki strategicznym inwestycjom i wsparciu finansowemu od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

W centrum tej transformacji znajduje się projekt realizowany przez Budimex Mobility, który zakłada budowę nowoczesnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Kwota dofinansowania wynosi 496 500 zł i nie może przekroczyć 35,19% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Skutkiem tego firma podejmuje się zadania wprowadzenia na polski rynek sześciu ogólnodostępnych stacji ładowania prądem stałym o mocy od 50 kW do 150 kW.

Detale techniczne i finansowe projektu NFOŚiGW

Projekt musi zostać zakończony do dnia 31 grudnia 2025 roku, co stanowi ostateczną datę oddania do użytku stacji szybkiego ładowania.

W ramach przedsięwzięcia, ogólnodostępne stacje ładowania, zdefiniowane przez ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j.: Dz.U. 2022 r. poz. 1083, z późn. zm.), będą wyposażone w co najmniej dwa punkty ładowania. Kryterium spełniające wymogi dofinansowania podkreśla zobowiązanie do zapewnienia szerokiej dostępności infrastruktury ładowania w celu wspierania rosnącej liczby użytkowników pojazdów elektrycznych.

Cel i znaczenie projektu NFOŚiGW

Głównym celem projektu jest przyczynienie się do rozwoju elektromobilności w Polsce poprzez budowę infrastruktury ładowania. Odpowiada na potrzeby użytkowników pojazdów elektrycznych, przede wszystkim promując ekologiczne metody transportu. W celu ograniczenia emisji CO2 i NOx, inicjatywa bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości powietrza oraz na promowanie zrównoważonej mobilności.

Inwestycja w ogólnodostępne stacje ładowania jest kluczowym krokiem w kierunku zwiększenia atrakcyjności pojazdów elektrycznych. W rzeczywistości stanowi alternatywę dla tradycyjnych środków transportu spalinowego. Oferowanie niezawodnych i szybkich punktów ładowania jest niezbędne do przekonania konsumentów o wygodzie i efektywności elektromobilności.

Rozwój elektromobilności – projekt i realizacja

Projekt realizowany przez Budimex Mobility, z finansowym wsparciem NFOŚiGW, w rzeczy samej jest wyrazem zaangażowania Polski w ekologiczną transformację sektora transportowego. Dzięki strategicznemu podejściu i znaczącemu dofinansowaniu, możliwe staje się budowanie infrastruktury niezbędnej do wsparcia zrównoważonego rozwoju i elektromobilności. W rezultacie przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz jakości życia obywateli. Ostatecznym celem jest osiągnięcie efektu rzeczowego, czyli zbudowanie ogólnodostępnych stacji ładowania do końca roku 2025. Z pewnością stanowi to ważny krok w kierunku realizacji wizji czystszego i zdrowszego środowiska dla przyszłych pokoleń. Rozwój infrastruktury zeroemisyjnej to działanie ku lepszej przyszłości dla naszej planety.

Aktualności

Współpraca:

Samorządy i Instytucje Publiczne

Firmy

Właściciele Gruntu

Link został skopiowany do schowka...