1218

Kontakt


Budimex Mobility

Potrzebujesz pomocy w związku ze stacją ładowania? Zadzwoń do Elocity

POKAŻ DANE KONTAKTOWE
POKAŻ DANE KONTAKTOWE
Budimex Mobility

Kontakt do naszego biura

POKAŻ DANE KONTAKTOWE
POKAŻ DANE KONTAKTOWE

Siedziba firmy

Budimex Mobility S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

Biuro

Budimex Mobility S.A.
ul. Spadochroniarzy 12a
80-298 Gdańsk

Siedziba firmy

Budimex Mobility S.A.

Biuro

Budimex Mobility S.A.

Formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest ‎Budimex Mobility S.A.‎(dalej: Administrator), siedziba: ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa, kontakt: biuro @ ‎budimexmobility.pl

  Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji swojego prawnie ‎uzasadnionego interesu, którym jest prowadzenie korespondencji w związku z pytaniem ‎dotyczącym:

  • (a) Faktur i płatności;
  • (b) Oferty;
  • (c) Pracy;
  • (d) Staży i praktyk;
  • (e) Reklamy i promocji;
  • (f) ‎innego zakresu określonego w treści zapytania skierowanego do Administratora.
  • Podstawa prawna: ‎art. 6 ust. 1 lit. f RODO.‎

  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail ‎gdpr@budimex.pl.‎

  Odbiorcami danych osobowych będą odpowiednio dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy ‎Budimex/Ferrovial, i inne podmioty jeśli ich udział jest konieczny do realizacji powyższych celów, a ‎także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.‎

  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, za pomocą których Administrator realizuje ‎wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. W uzasadnionych przypadkach ‎dane osobowe mogą być zdalnie przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). ‎Gdyby miał się odbyć taki transfer – co może się zdarzyć m.in. w związku z ewentualnym ‎korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach ‎chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG – Administrator ‎zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii Europejskiej legalizuje transfer i zapewnia ‎odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. Można uzyskać kopię opisu zabezpieczeń ‎technicznych wykorzystywanych do zabezpieczenia danych przekazywanych poza EOG kierując ‎wniosek na adres: gdpr@budimex.pl

  Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów ‎lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.‎

  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do ‎treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia ‎przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.‎

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego ‎interesu posiada również prawo do wniesienia sprzeciwu.‎

  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z przetwarzaniem danych osobowych ‎można wnieść skargę do organu nadzorczego (organu publicznego powołanego w celu ochrony ‎podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ‎w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).‎

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uzyskania odpowiedzi na ‎przesłane pytania.‎

  W procesie udzielania odpowiedzi na przesłane pytania nie będzie dochodziło do ‎zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.‎