AFIR – nowe przepisy to krok w rozwoju elektromobilności!

AFIR – nowe przepisy to krok w rozwoju elektromobilności!

AFIR – nowe przepisy to krok w rozwoju elektromobilności!

2024-04-16

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1804, znane jako AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation), weszło w życie 13 kwietnia 2024 roku i jest przełomowym momentem dla rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w Polsce. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone rozwiązania transportowe, które są nie tylko ekologiczne, ale i efektywne.

Znaczący wzrost mocy stacji ładowania

Rozporządzenie AFIR nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek znacznego zwiększenia mocy punktów ładowania. W Polsce moc infrastruktury musi wzrosnąć z obecnych 230 MW do ponad 342 MW do końca 2025 roku, a do 2030 roku – do 1515 MW. Jest to wyzwanie, które wymaga intensyfikacji działań zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym.

Lokalizacja stacji co 60 km

Jednym z kluczowych elementów rozporządzenia jest wymóg instalacji ładowarek wzdłuż sieci bazowej TEN-T, co 60 km na każdym kierunku podróży. Każda strefa ładowania powinna dysponować mocą co najmniej 400 kW, a do 2027 roku co najmniej 600 kW. To zdecydowanie zwiększy dostępność i komfort użytkowania pojazdów elektrycznych w długich trasach.

Płatności ad hoc

AFIR wprowadza również ułatwienia w korzystaniu ze stacji ładowania, eliminując konieczność posiadania aplikacji czy kart RFID danej sieci. Możliwość dokonywania płatności ad hoc jest odpowiedzią na potrzeby użytkowników, którzy oczekują prostych i szybkich rozwiązań.

AFIR wobec przemysłu i administracji

Realizacja celów AFIR wymaga nie tylko budowy nowych stacji, ale także intensywnej współpracy pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym. Administracja musi aktywnie wspierać inicjatywy związane z infrastrukturą ładowania, a przemysł powinien inwestować w nowoczesne technologie, które umożliwią realizację tych ambitnych celów.

Konferencja „TransAFIRmacja”

15 kwietnia 2024 roku odbyła się konferencja „TransAFIRmacja”, która zgromadziła przedstawicieli rządu, Komisji Europejskiej i branży nowej mobilności. Dyskutowano o szczegółach nowych regulacji, wpływie na rynek i wyzwaniach związanych z implementacją AFIR w Polsce. Uczestnicy podkreślili znaczenie szybkiego dostosowania polskiego systemu regulacyjnego oraz potrzebę lepszych warunków dla inwestycji w infrastrukturę ładowania. Wyzwania te są duże, ale realizacja rozporządzenia AFIR może znacząco przyspieszyć transformację transportu w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Budimex Mobility podczas wydarzenia organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności reprezentowali Monika Krzemień Członek Zarządu i Ksawery Lesiecki Kierownik ds. Rozwoju Rynku.

Aktualności

Współpraca:

Samorządy i Instytucje Publiczne

Firmy

Właściciele Gruntu

Link został skopiowany do schowka...