Prowadzisz firmę i chcesz posiadać stacje do ładowania samochódów elektrycznych ? Dobrze trafiłeś!

 

Jesteśmy firmą specjalizującą się w kompleksowej usłudze obejmującej oddanie twojej firmie w użytkowanie stacji ładowania wraz usługą serwisów technicznych i obsługą stacji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi modelami współpracy.

Model dzierżawy

W tym modelu oferujemy zawarcie umowy dzierżawy gruntu na rzecz Budimex Mobility, celem budowy naszej stacji ładowania przy twojej firmie.

Działania po stronie Budimex Mobility

Budowa

Budimex Mobility
 • Zgłoszenie robót
 • Budowa zasilania
 • Dostawa i montaż stacji
 • Uzgodnienie UDT

Eksploatacja i zarządzanie

Budimex Mobility
 • Uruchomienie stacji
 • Integracja z systemem informatycznym
 • Rozpoczęcie świadczenia usług
 • Utrzymanie stacji/parkingu

Zalety dla Partnera

 • Zwiększenie atrakcyjności lokalizacji Twojej firmy
 • Wpływ na pozytywny wizerunek firmy bez ponoszenia dodatkowych kosztów
 • Otrzymujesz uzgodnioną opłatę określoną w umowie dzierżawy

Model własnościowy

W tym modelu oferujemy dostawę, budowę i zarządzanie stacją, wraz z usługą serwisowania stacji ładowania należącej do Twojej firmy.

Działania po stronie Budimex Mobility

Budowa

Budimex Mobility
 • Zgłoszenie robót
 • Budowa zasilania
 • Dostawa i montaż stacji
 • Uzgodnienie UDT

Zarządzanie i serwis

Budimex Mobility
 • Uruchomienie stacji
 • Integracja z systemem informatycznym
 • Rozpoczęcie świadczenia usług

Zalety dla Partnera

 • Zwiększenie atrakcyjności lokalizacji Twojej firmy
 • Wpływ na pozytywny wizerunek firmy
 • Własna stacja ładowania samochodów elektrycznych
 • Wpływ na cenę ładowania

Model abonamentowy

W tym modelu oferujemy usługę kompleksową, obejmującą oddanie twojej firmie w użytkowanie stacji ładowania wraz usługą serwisów technicznych z możliwością późniejszego wykupu stacji.

Działania po stronie Budimex Mobility

Budowa

Budimex Mobility
 • Zgłoszenie robót
 • Budowa zasilania
 • Dostawa i montaż stacji
 • Uzgodnienie UDT

Zarządzanie i serwis

Budimex Mobility
 • Uruchomienie stacji
 • Integracja z systemem informatycznym
 • Utrzymanie stacji/parkingu

Zalety dla Partnera

 • Zwiększenie atrakcyjności lokalizacji Twojej firmy
 • Wpływ na pozytywny wizerunek firmy
 • Uzgodniona kwota leasingowa
 • Możliwość wykupu stacji po określonym czasie

Zamów usługę postawienia stacji ładowania dla twojej floty

Budimex Mobility

Skontaktuj się z nami

POKAŻ DANE KONTAKTOWE
Budimex Mobility

Napisz do nas

POKAŻ DANE KONTAKTOWE

Skontaktuj się z nami

  Administratorem danych osobowych jest ‎Budimex Mobility S.A.‎(dalej: Administrator), siedziba: ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa, kontakt: biuro @ ‎budimexmobility.pl

  Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji swojego prawnie ‎uzasadnionego interesu, którym jest prowadzenie korespondencji w związku z pytaniem ‎dotyczącym:

  • (a) Faktur i płatności;
  • (b) Oferty;
  • (c) Pracy;
  • (d) Staży i praktyk;
  • (e) Reklamy i promocji;
  • (f) ‎innego zakresu określonego w treści zapytania skierowanego do Administratora.
  • Podstawa prawna: ‎art. 6 ust. 1 lit. f RODO.‎

  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail ‎gdpr@budimex.pl.‎

  Odbiorcami danych osobowych będą odpowiednio dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy ‎Budimex/Ferrovial, i inne podmioty jeśli ich udział jest konieczny do realizacji powyższych celów, a ‎także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.‎

  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, za pomocą których Administrator realizuje ‎wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. W uzasadnionych przypadkach ‎dane osobowe mogą być zdalnie przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). ‎Gdyby miał się odbyć taki transfer – co może się zdarzyć m.in. w związku z ewentualnym ‎korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach ‎chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG – Administrator ‎zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii Europejskiej legalizuje transfer i zapewnia ‎odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. Można uzyskać kopię opisu zabezpieczeń ‎technicznych wykorzystywanych do zabezpieczenia danych przekazywanych poza EOG kierując ‎wniosek na adres: gdpr@budimex.pl

  Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów ‎lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.‎

  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do ‎treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia ‎przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.‎

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego ‎interesu posiada również prawo do wniesienia sprzeciwu.‎

  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z przetwarzaniem danych osobowych ‎można wnieść skargę do organu nadzorczego (organu publicznego powołanego w celu ochrony ‎podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ‎w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).‎

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uzyskania odpowiedzi na ‎przesłane pytania.‎

  W procesie udzielania odpowiedzi na przesłane pytania nie będzie dochodziło do ‎zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.‎