Przetargi i oferty współpracy

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami
dotyczącymi aktualnie prowadzących przetargów.

Zobacz aktualne zapytania ofertowe

  Aktualne zapytania ofertowe

  Liczba ofert: 0

  Chcesz złożyć ofertę współpracy?

  Masz jakieś pytania?

  Napisz do nas

  Chcesz złożyć ofertę współpracy?

  Masz jakieś pytania?

  Napisz do nas

  Poznaj nas bliżej

  Jesteśmy nową spółką firmy Budimex S.A i jednym z liderów w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań dla rozwoju infrastruktury e-mobilności w Polsce.

  Zgłoś się do nas

  Budimex Mobility

  Skontaktuj się z nami

  POKAŻ DANE KONTAKTOWE
  Budimex Mobility

  Napisz do nas

  POKAŻ DANE KONTAKTOWE

  Skontaktuj się z nami

   Administratorem danych osobowych jest ‎Budimex Mobility S.A.‎(dalej: Administrator), siedziba: ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa, kontakt: biuro @ ‎budimexmobility.pl

   Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji swojego prawnie ‎uzasadnionego interesu, którym jest prowadzenie korespondencji w związku z pytaniem ‎dotyczącym:

   • (a) Faktur i płatności;
   • (b) Oferty;
   • (c) Pracy;
   • (d) Staży i praktyk;
   • (e) Reklamy i promocji;
   • (f) Przetargi i oferty współpracy;
   • (g) ‎innego zakresu określonego w treści zapytania skierowanego do Administratora.
   • Podstawa prawna: ‎art. 6 ust. 1 lit. f RODO.‎

   W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail ‎gdpr@budimex.pl.‎

   Odbiorcami danych osobowych będą odpowiednio dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy ‎Budimex/Ferrovial, i inne podmioty jeśli ich udział jest konieczny do realizacji powyższych celów, a ‎także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.‎

   Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, za pomocą których Administrator realizuje ‎wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. W uzasadnionych przypadkach ‎dane osobowe mogą być zdalnie przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). ‎Gdyby miał się odbyć taki transfer – co może się zdarzyć m.in. w związku z ewentualnym ‎korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach ‎chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG – Administrator ‎zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii Europejskiej legalizuje transfer i zapewnia ‎odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. Można uzyskać kopię opisu zabezpieczeń ‎technicznych wykorzystywanych do zabezpieczenia danych przekazywanych poza EOG kierując ‎wniosek na adres: gdpr@budimex.pl

   Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów ‎lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.‎

   Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do ‎treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia ‎przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.‎

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego ‎interesu posiada również prawo do wniesienia sprzeciwu.‎

   W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z przetwarzaniem danych osobowych ‎można wnieść skargę do organu nadzorczego (organu publicznego powołanego w celu ochrony ‎podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ‎w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).‎

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uzyskania odpowiedzi na ‎przesłane pytania.‎

   W procesie udzielania odpowiedzi na przesłane pytania nie będzie dochodziło do ‎zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.‎