301224172

O nas – Rozwijamy Infrastrukturę Ładowania Aut Elektrycznych – Elektromobilność

Budimex Mobility S.A. należy do Spółek Grupy Budimex.
Budimex S.A. jest liderem wśród firm na rynku budowalnym w Polsce.

 

100% udziałów w spółce Budimex Mobility S.A. posiada spółka Budimex SA, która od 2000 roku wchodzi
w skład hiszpańskiego potentata w branży budowlanej Ferrovial. Grupa Budimex zatrudnia około 7 000 pracowników, a zysk roczny wynosi ok. 205 milionów EUR. Czytaj więcej o Grupie Budimex.

Jesteśmy zarejestrowanym operatorem stacji ładowania w Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA)

Celem Budimex Mobility S.A. jest stworzenie, budowa, serwis i eksploatacja sieci ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie całego kraju.

Przekazanie spółce zadań związanych z budową sieci stacji ładowania było odpowiedzią na rosnące oczekiwania rynku i konsumentów w zakresie infrastruktury i nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie elektromobilności.

Aby zapewnić swoim partnerom odpowiedni poziom obsługi, Budimex Mobility S.A. rozpoczął współpracę z Elocity, będącą jedną z najbardziej zaawansowanych platform obsługujących stacje ładowania w Polsce.

Grupa Budimex

Zarząd Budimex Mobility S.A.

Jakub Długoszek

Członek Zarządu

Monika Krzemień

Członek Zarządu

Adam Skwarski

Członek Zarządu

Dane spółki

Budimex Mobility S.A.

ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
Regon: 146067979 I NIP: 527 267 59 73 I KRS: 0000418447

SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

BDO: 000582593
Kapitał Zakładowy: 3 615 000 zł
Ilość akcji: 3 615
Wartość nominalna akcji: 1 000 zł