IX Europejski Kongres Samorządów za nami! Budimex Mobility partnerem wydarzenia!

IX Europejski Kongres Samorządów za nami! Budimex Mobility partnerem wydarzenia!

IX Europejski Kongres Samorządów za nami! Budimex Mobility partnerem wydarzenia!

2024-03-10

​Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce w którym spotkali się liderzy samorządów, przedstawiciele elit regionalnych, członkowie administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Budimex Mobility był partnerem tegorocznej IX edycji, która odbyła się 4-5 marca w Mikołakach! 

Europejski Kongres Samorządów 2024

Europejski Kongres Samorządów objął ponad 250 wydarzeń: bloków programowych, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów, prezentacji. Debaty Kongresu poruszały między innymi problemy współczesnej urbanistyki, mechanizmów rozwoju miast i regionów, finansowania inwestycji, zarządzania miastem, ochrony środowiska, polityki zdrowotnej oraz działań samorządów w nowej rzeczywistości.​​

Rozwój Infrastruktury dla Transportu Zeroemisyjnego

Budimex Mobility był patronem panelu dyskusyjnego pt. “Rozwój infrastruktury dla transportu zero emisyjnego. Czy naładuję samochód elektryczny w mojej gminie?”, w którym udział wziął Ksawery Lesiecki, Kierownik ds. Rozwoju. Uczestnicy panelu debatowali nad potrzebą zmniejszenia zużycia paliw kopalnych przez wszystkie rodzaje środków transportu, w tym samochodów. Jednym z rozwiązań jest rozwój i powstanie sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych. 

Budimex Mobility patronem debaty

Dzisiaj mamy w Polsce nieco ponad 3 tys. stacji ładowania aut elektrycznych, z czego około 1/3 to stacje DC o różnej mocy i jest to wciąż mała liczba, biorąc pod uwagę potrzeby kierowców.

Obecnie w kraju mamy do dyspozycji stacje ładowania głównie w ‎dużych ośrodkach i przy niektórych trasach tranzytowych, ale na mapie nadal istnieją białe plamy. Przez co – jeśli chcemy wybrać się w podróż samochodem elektrycznym – nie będziemy mogli skorzystać z ‎ładowarek (od 22 do 50 kW). Dodatkowo, nie skorzystamy też ze stacji o większych mocach z postojem na ładowanie ‎nieprzekraczającym 20 min.

Rozwój infrastruktury dla transportu zero emisyjnego. Czy naładuję samochód elektryczny w mojej gminie? Budimex Mobility patronem debaty! Europejski Kongres Samorządów 2024

Czy naładuję samochód elektryczny w mojej gminie?

Tym samym, jak podaje PSPA, w 2023 r. podwoiła się liczba samochodów z napędem ‎elektrycznym, a liczba ładowarek wzrosła zaledwie o 25%. Jest dużo do zrobienia, a my staramy się ‎wykonać swoją część pracy w ramach rozwijania biznesu.​ W efekcie Budimex Mobility, jako jeden z liderów w elektromobilności, aktywnie dąży do rozszerzania swojego ‎portfolio, wychodząc naprzeciw potrzebom kierowców. W tym celu jesteśmy zaangażowani w projekty ‎ogólnopolskie, zarówno w małych, jak i większych gminach.​ Współpracujemy z samorządami i wiemy jak ważna jest dla nich poprawa jakości życia ‎członków ich społeczności. ‎ W ten sposób w Budimex Mobility aktywnie wspieramy te ambicje, poprzez koncentrowanie naszej działalności ‎przede wszystkim na rozwoju publicznych, ogólnodostępnych punktów ładowania – Ksawery Lesiecki, Kierownik ds. Rozwoju, Budimex Mobility. 

Ponad 250 wydarzeń – Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach

Podsumowując, w tegorocznej edycji Kongresu wzięło udział przeszło 2100 uczestników z Polski i 35 krajów całej Europy, w tym blisko 400 polskich samorządowców. Pokrótce, uczestnicy wydarzenia mieli unikalną możliwość wymiany poglądów, budowy relacji, nawiązywania kontaktów i rozwoju różnych form współpracy, w tym biznesowej, na poziomie regionalnym, jak i z partnerami z innych krajów. 

Od samego początku dużym zainteresowaniem cieszyła się nasza żółto-zielona strefa, dzięki której uczestnicy Kongresu mogli zrelaksować się przy pysznej kawie i świeżych owocach. Oprócz tego w strefie goście wymieniali poglądy, nawiązywali kontakty oraz rozmawiali na temat przyszłości rozwoju elektromobilności w Polsce. Wymiana wspólnych doświadczeń, rozmowy i debaty z samorządowcami stanowiły nieodłączny element.

Jesteśmy przekonani, że potrzeba rozwoju ogólnodostępnej sieci stacji ładowania zarówno w małych miejscowościach, jak i dużych miastach to misja, którą chcemy realizować. Z korzyścią dla Wszystkich, razem tworzymy przyszłość elektromobilności!

Aktualności

Współpraca:

Samorządy i Instytucje Publiczne

Firmy

Właściciele Gruntu

Strefa Budimex Mobility - Europejski Kongres Samorządów
Budimex Europejski Kongres Samorządów 2024
Budimex Mobility na Europejskim Kongresie Samorządów 2024
Link został skopiowany do schowka...